Centrum sztuki

"Logika jest wrogiem sztuki, ale sztuce nie wolno być wrogiem logiki."

Umiejscowione w jednym z zabudowań folwarcznych barokowego założenia pałacowo - parkowego w Staniszowie Centrum Sztuki jest miejscem prezentacji sztuki współczesnej, a także ośrodkiem badań, dokumentacji i prezentacji sztuki tworzonej na obszarze Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów związanych z regionem Karkonoszy. Na parterze budynku znajduje się miejsce do profesjonalnej ekspozycji sztuki oraz sklep z wyrobami regionalnymi. Przestronna przestrzeń piętra służy jako sala konferencyjna, w której odbywają się sympozja, szkolenia oraz warsztaty.