Wystawa malarstwa Jarosława Łukasika

"Logika jest wrogiem sztuki, ale sztuce nie wolno być wrogiem logiki."

Zapraszamy do Centrum Sztuki na wystawę


malarstwa Jarosława Łukasika


"Okno-Wnętrze-Ściana"


Kurator: dr Lidia Głuchowska

Wystawę można oglądać do 13.03 od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00.

Więcej informacji na temat twórczości Jarosława Łukasika w zakładce Artyści - Jarosław Łukasik.

Tekst laudacji wygłoszonej przez Lidię Głuchowską na temat twórczości Jarosława Łukasika dostępny jest tutaj:

 http://ewamaria2013texts.wordpress.com/2013/02/23/okno-wnetrze-sciana-fenster-raum-wand/

Poniżej krótka relacja z wernisażu i przedwernisażowych przygotowań.

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Orkiestra Klassik Modern i Roman Samostrokov

Orkiestra Klassik Modern i Roman Samostrokov

Maciej Maciejewski

Jura Maksimov

Roman Samostrokov

Lidia Głuchowska

Lidia Głuchowska

Lidia Głuchowska

Jarosław Łukasik "Nike reprezentuje biedę"

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Lidia Głuchowska

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida

Agata Rome-Dzida